Konsultacje psychologiczne

60 min. 120zł

to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Konsultacja jest w każdym przypadku pierwszym i niezbędnym elementem procesu pomocy psychologicznej, a jego celem jest wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej klienta. Wstępne spotkania z psychologiem, pomogą określić podstawowe trudności osoby (psychologiczną diagnozę problemową), jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy. Po zebraniu potrzebnych informacji, ustalam razem z klientem jak będzie wyglądała nasza dalsza współpraca. To zwykle 1-3 spotkania, prowadzące do zdiagnozowania problemowych obszarów i sformułowania wskazań dotyczących dalszego postępowania (terapia, psychoedukacja, wizyta u specjalisty).

Poradnictwo psychologiczne

60 min. 120zł

to spotkania zorientowane na doraźną pomoc, pozwalające omówić aktualny problem, zrozumieć swoje emocje, myśli, zachowania. To forma porady nastawiona na zidentyfikowanie potencjalnych sposobów rozwiązania problemów, które powodują emocjonalny dyskomfort, pomoc w sposobach komunikowania się, we wzmacnianiu samooceny, radzeniu sobie z trudnościami. Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie trudności. Ta forma pomocy okazuje się być znaczącym wsparciem w momentach zmiany, a także w chwilach, kiedy czujemy, że obecna sytuacja zaczęła nas przerastać. Obejmuje psychoedukację służącą przekazywaniu wiedzy psychologicznej na temat problemu i sposobów radzenia sobie z nim.

Terapia EMDR

od 60 - do 90 min., od 120 - do 150zł

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing – odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych) to odrębne, przebadane naukowo, zintegrowane podejście psychoterapeutyczne. Terapia ta jest opartą na szerokim materiale klinicznym metodą leczenia urazów psychicznych. Stosuje się ją z powodzeniem w leczeniu traum psychologicznych, wynikających z trudnych doświadczeń (np. gwałtu, przemocy, zagrożenie życia swojego lub bliskiej osoby, zaniedbania, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, bycia świadkiem czyjejś śmierci, napastowania fizycznego, psychicznego i seksualnego w dzieciństwie lub w dorosłości). EMDR pozwala na dotarcie do nieprzetworzonych, dokuczliwych wspomnień, a następnie przetworzenie ich i połączenie z bieżącymi doświadczeniami (rekonsolidacja). Znajduje zastosowanie w leczeniu urazów psychicznych, których wspomnienie wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym.

więcej...
Psychotraumatologia

od 60 - do 90 min., od 120 - do 150zł

Psychotraumatologia to dziedzina nauki i praktyki klinicznej, obejmującą kompleksową wiedzę oraz metody interwencji kryzysowej i terapii skoncentrowanej na traumie. Ta dziedzina stosuje sprawdzone klinicznie procedury wspierające mechanizmy radzenia sobie z długofalowymi konsekwencjami po stresie traumatycznym (zaburzenia zachowania, trudności w regulacji emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zaburzenia lękowe, nastroju, trudności adaptacyjne). Trauma jest wydarzeniem, które mimo, że wydarzyło się w przeszłości, jest odczuwane w postaci wielu symptomów, obecnie. Psychoterapia traumy opiera się o kompleksową wiedzę psychologicznych teorii rozwoju zaburzeń pourazowych, a także mózgowych mechanizmów kodowania traumy, obejmuje rozpoznawanie zaburzeń po stresie traumatycznym i psychologiczne metody terapii zaburzeń pourazowych.          

więcej...

Komu i w czym pomagam


Oferuję działania, które mają na celu:

 • zrozumienie problemu z powodu którego osoba zgłasza się po pomoc, jej wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany,
 • odnalezienie przyczyn obecnych problemów w przeszłości, powiązanie ich ze sobą i przetworzenie, wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat,
 • pracę nad zmianą sposobu myślenia o traumatycznym wspomnieniu i napięcia emocjonalnego, jakie ono wywołuje,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych (np. praca nad asertywnością, zwiększanie pewności siebie).
 • Zapraszam do kontaktu osoby, które:

 • mają za sobą traumatyczne przeżycia, cierpią z powodu dręczących wspomnień, napięcia, ruminacji, natrętnych myśli, mają tendencje do unikania,
 • mają wspomnienia związane z upokorzeniem, odrzuceniem w dzieciństwie,
 • doświadczają niepokoju, lęku, przygnębienia, niskiego poczucia wartości,
 • doświadczyły trudności, których wspomnienie, mimo iż nie wywołuje tak ciężkich objawów jak w PTSD, wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym,
 • borykają się z konsekwencjami wzrastania w środowisku dysfunkcyjnym,
 • doświadczyły straty, sytuacji trudnych rozstań,
 • przeżywają trudności przystosowawcze, nie radzą sobie ze stresem, emocjami.