Anna Tereda

Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR,
Interwent kryzysowy


” …naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”                    (Kodeks Etyczny Zawodu Psychologa)
Każdy z nas posiada wewnętrzne zasoby do tego by poradzić sobie z napotykanymi trudnościami. Nie każdy jednak zdaje sobie z tych zasobów sprawę i potrafi je w pełni wykorzystać. Odpowiednie wsparcie psychologiczne zwiększa szanse na skuteczne przezwyciężenie kryzysu, odzyskanie własnej zasobności, sprzyja rozwojowi osobistemu, osiągnięciu harmonii i pełnemu doświadczaniu życia we wszystkich jego aspektach.

Wspieram klientów w rozwijaniu akceptującej, otwartej i świadomej postawy wobec własnej historii doświadczeń, myśli i emocji, co pozwala im dostrzec naturę zachodzących w nich procesów i stworzyć miejsce dla czegoś nowego. Dzięki temu trudne przeżycia nie stają na drodze do realizacji ważnych dla nich celów.

Pracuję z osobami po przebytej traumie, urazach psychicznych, w sytuacji życiowych kryzysów. Prowadzę terapię EMDR we Wrocławiu, rozpoznawanie zaburzeń po stresie traumatycznym oraz psychoterapię zaburzeń pourazowych.      więcej o mnie...

Komu i w czym pomagam


Oferuję działania, które mają na celu:

 • zrozumienie problemu z powodu którego osoba zgłasza się po pomoc, jej wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany,
 • odnalezienie przyczyn obecnych problemów w przeszłości, powiązanie ich ze sobą i przetworzenie, wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat,
 • pracę nad zmianą sposobu myślenia o traumatycznym wspomnieniu i napięcia emocjonalnego, jakie ono wywołuje,
 • udzielenie wsparcia, pracę nad motywacją,
 • psychoedukację, udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych (np. praca nad asertywnością, problemy z agresją, zwiększanie pewności siebie),
 • pracę nad nauką relaksu i radzenia sobie ze stresem.
 • Zapraszam do kontaktu osoby, które:

 • mają za sobą traumatyczne przeżycia, cierpią z powodu dręczących wspomnień, napięcia, ruminacji, natrętnych myśli, mają tendencje do unikania,
 • mają wspomnienia związane z upokorzeniem, odrzuceniem w dzieciństwie,
 • doświadczają niepokoju, lęku, przygnębienia, niskiego poczucia wartości,
 • doświadczyły trudności, których wspomnienie, mimo iż nie wywołuje tak ciężkich objawów jak w PTSD, wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym,
 • borykają się z konsekwencjami wzrastania w środowisku dysfunkcyjnym,
 • doświadczyły straty, sytuacji trudnych rozstań lub rozwodu,
 • przeżywają trudności przystosowawcze, nie radzą sobie ze stresem, emocjami,
 • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub nowej, trudnej sytuacji życiowej, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie,
 • są zainteresowane własnym rozwojem, samopoznaniem, polepszeniem jakości swojego życia.

 • więcej o usługach...

                    "This too shall pass" - To także przeminie (perskie przysłowie odzwierciedlające nietrwałość naszych doświadczeń; Mandalo - z j. malgaskiego: przemijający, przelotny)